Họ và Tên : Lê Thanh
Địa chỉ : Dương Bá Trạc,P2, Quận 8, HCM
Điện thoại:...........
Email :.............
Giới tính :Nam
Số CMND:.............
Số năm kinh nghiệm :5
Đăng ký dạy Môn :Tài Chính Doanh nghiệp
Lớp : Đại Học
Phương tiện đi lại :Xe Máy
Khu vực dạy :TP. HCM

@Trung tâm Gia sư TPHCM