Họ và Tên : LƯƠNG THẢO LY
Địa chỉ : Trúc Đường, P Thảo Điền, Quận 2
Điện thoại:.....................
Email :........................
Giới tính : Nữ
Số CMND : 241585429
Sinh viên năm : 2
dạy Môn : Bóng Bàn
Đã chơi bóng bàn được 18 năm, đạt khá nhiều thành tích như Hội Khỏe Phù Đổng và các giải câu lạc bộ

@Trung tâm Gia sư TPHCM